deutsch englisch polnisch

Municipal Authorities

Guben Municipal Authority
Service-Centre
Gasstraße 4
03172 Guben

Tel.: 03561/ 68 71 - 0
www.guben.de
 

Gubin Municipal Authority
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

Tel.: 00 48 68 / 4 55 81 00
www.gubin.pl
 

 

Euroregion „Spree-Neiße-Bober“
Assosiation of Municipalities of the Republic
of Poland
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
Tel.: 00 48 68 / 3 59 56 47 

Berliner Straße 7
03172 Guben
Tel.: 0 35 61 / 31 32

www.euroregion-snb.de