deutsch englisch polnisch

Śladami dawnego szlaku handlowego

Przebieg trasy:
Most przez Nysę Guben-Gubin – Pleśno – Czarnowice – Koperno – Grabice – Brzozów – Mielno – Strzegów – Pozna – Markosice – Polanowice – Sękowice – Gubinek – Gubin

Długość trasy:
około 40 km

Jakość trasy:
Trasa rowerowa na odpowiedniej drodze samochodowej (niewielkie nasilenie ruchu)
Trasa rowerowa na drogach nieutwardzonych, których stan uzależniony jest od warunków pogodowych

Miejsca warte obejrzenia:
Centrum miasta Gubina i Guben
Neogotycki kościół w Kopernie
Kolumna zwycięstwa z 1870/71 r. w Brzozowie
Neogotyckie kościół w Mielnie
Kościół w Strzegowie
Krzyż pokutny w Markosicach
Kościół z muru pruskiego w Sękowicach

Trasa ta prowadzi odcinkami dawnego szlaku handlowego przez niewielkie miejscowości. Odwiedzając je, powstaje wrażenie, jakby czas się tu zatrzymał. Ten szczególny krajobraz pozwala turyście odetchnąć od pośpiechu, hałasu dużych miast i cieszyć się pięknem pierwotnego otoczenia. Przez Pleśno i Czarnowice, pośród łąk i drzew owocowych dojeżdżamy do Koperna, gdzie podziwiać można neogotycki kościół. Kolejne wioski na trasie to Jazów, Grabice i Nowa Wioska. W miejscowości Brzozów znajduje się park o powierzchni 1,5 ha posiadający charakter pomnika przyrody. Pozostałości murów dawnego dworu wraz ze starymi drzewami stanowią pamiątkę z czasów właścicieli majątku. Powyżej wioski wznosi się kolumna zwycięstwa z 1870/71 r. Następnie, skręcając w prawo w Mielnie, przez Strzegów i Późnę docieramy do Markosic. W wiosce odnaleźć można krzyż pokutny. Budowla kościoła pochodzi częściowo z czasów średniowiecza. Kierując się szlakiem w stronę Gubina, dojeżdżamy następnie do Sękowic, starej wioski Joannitów. Nielada atrakcją architektoniczną jest ośmiokątny kościół z muru pruskiego pochodzący z XVII wieku. Przez Gubinek droga prowadzi z powrotem do Gubina.

Gastronomia:
Restauracja "Blockhaus" w Sękowicach
Restauracje w Gubinie i Guben


Śladami dawnego szlaku handlowego

Przebieg trasy: Most przez Nysę Guben-Gubin – Pleśno – Czarnowice –...

Szlak Brühla

Przebieg trasy: Most przez Nysę Guben-Gubin – Gubinek – Sękowice –...

Krotka wycieczka po okolicy

Przebieg trasy: Most przez Nysę Guben-Gubin – Gubin – Bieżyce –...