deutsch englisch polnisch

Guben - Miejskie Muzeum Sprucker Mühle (stary młyn)

...sztuka i kultura pod jendym dachem w starym młynie.

„Sprucker Mühle”, to dawny młyn mielący zboże. Po raz pierwszy wzmiankowany był w 1363 roku. W 1980 roku, po kilku pożarach, zaczęto przebudowę w muzeum. Od 1985 roku mieści się tu Gubeńskie Muzeum Miejskie o ponad 90-letniej tradycji muzealnej. Zachowany w doskonałym stanie urządzenie techniczne pochodzi z IX wieku i z pierwszej połowy XX wieku. Cały zespół sprzętów jest zabytkiem chronionym .

 

Miejskie Muzeum „Sprucker Mühle” (stary młyn)
Mühlenstraße 5
03172 Guben

Godziny otwarcia według uzgodnienia z Muzeum Miasta i Przemysłu


Guben - Miejskie Muzeum Sprucker Mühle (stary młyn)

...sztuka i kultura pod jendym dachem w starym młynie. „Sprucker Mühle”,...

Gubin - Izba Muzealna

Kierując się mottem "uchronić od zapomnienia”, Stowarzyszenie...