deutsch englisch polnisch

Szlak Brühla

Przebieg trasy:
Most przez Nysę Guben-Gubin – Gubinek – Sękowice – Polanowice – Grabice – Luboszyce – Wielotów – Węgliny – Suchodół – Jeziory Dolne – Brody – Datyń – Koło – Wierzchno – Koperno – Czarnowice – Pleśno – Gubin

Długość trasy:
około 45 km

Jakość trasy:
Trasa rowerowa na odpowiedniej drodze samochodowej (niewielkie nasilenie ruchu)
Trasa rowerowa na drogach nieutwardzonych, których stan uzależniony jest od warunków pogodowych

Miejsca warte obejrzenia:
Kościół z muru pruskiego w Sękowicach
Zamek w Luboszycach
Muzeum Lasu i wieża widokowa w Jeziorach Dolnych
Zespół pałacowy i park w Brodach
Krzyż pokutny w Kole

Trasa prowadzi przez niewielkie miejscowości do historycznej miejscowości Brody. Hrabia Henryk von Brühl, premier króla Augusta III Sasa, zlecił wzniesienie pałacu w jego obecnym kształcie. Zespół pałacowy wraz z parkiem pozostawał w posiadaniu rodu Brühl aż do 1945 r. Szlak biegnie przez Sękowice, Polanowice, Grabice do Luboszyc, gdzie obejrzeć można neogotycki pałac z XIX wieku, znajdujący się obecnie w rękach prywatnych. W XVIII i XIX wieku założono w jego otoczeniu park, w którym zobaczymy m.in. dęby szypułkowe o obwodzie 3 - 5 metrów. Podążając dalej, przez Węgliny docieramy do wsi Suchodół z jeziorem o tej samej nazwie. Zanim dojedziemy do Brodów, w Jeziorach Dolnych z wieży widokowej podziwiać możemy okolicę oraz zwiedzić Muzeum Lasu. Na szczególną uwagę zasługują w Brodach rozległy zespół pałacowy z parkiem oraz kompleks miejski, który w dużej mierze zachował swój pierwotny charakter. Pałac obecnie jest ruiną, odnowiono natomiast przyległe budynki, tzw. domy kawalerskie.
Trasa powrotna do Gubina prowadzi przez Koło, Wierzchno, Koperno i Pleśno przez idylliczne krajobrazy, drogami polnymi, które zachowały swój niepowtarzalny charakter.

Gastronomia:
Restauracja "Blockhaus" w Sękowicach
Hotel pałacowy "Brühl" w Brodach


Śladami dawnego szlaku handlowego

Przebieg trasy: Most przez Nysę Guben-Gubin – Pleśno – Czarnowice –...

Szlak Brühla

Przebieg trasy: Most przez Nysę Guben-Gubin – Gubinek – Sękowice –...

Krotka wycieczka po okolicy

Przebieg trasy: Most przez Nysę Guben-Gubin – Gubin – Bieżyce –...