Schrift:
deutsch englisch


Wir arbeiten für die Region mit freundlicher Unterstützung der Städtischen Werke Guben GmbH

Veranstaltungen

Allerwelts - Sprechcafe [19.07.2018]
Live in Concert mit Frank Proft [20.07.2018]
20. Stadtwächterstündchen [21.07.2018]
13. Parkfest an der Platane [21.07.2018]
Live in Concert: 10 Jahre Edgar&Marie [28.07.2018]

  


Das Projekt wir aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojwodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007-2013, Small Projekt Fund und Netzwerkprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober, kofinanziert. „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft.“

Sie befinden sich hier: Guben - Gubin > Atrakcje > Guben - Friedrich-Wilke-miejsce

Gubin - Kościoł Farny

Ruina Kościoła Farnego jest jednym z najokazalszych zabytków Gubina. Pierwsze wzmianki o późnogotyckim kościele pochodzą z 1294 roku. W latach 1508 do 1557 roku późnogotycka budowla otrzymała swój ostateczny wygląd zewnętrzny. Pod koniec lutego 1945 roku kościół spłonął.  Odtąd stał jako ruina i równocześnie jako pomnik ku przestrodze przeciwko wojnie i zniszczeniu historycznej starówki Gubina. Fundacja z Gubina i stowarzyszenie z Guben zaangażowały się w odbudowę kościoła jako niemiecko-polskiego centrum spotkań, mającego na celu wspieranie i umacnianie interkulturalnych stosunków. Rozpoczęte w 2006 roku prace już przynoszą efekty. Na wieży kościoła założono hełm, a zatem  zwrócono jej pierwotne oblicze. Wieża została wyremontowana i oferuje w miesiącach letnich wszystkim, którzy podejmą się trudu wspinaczki  niezrównanego widoku na Guben i Gubin.

 


 

MUT - Marketing und Tourismus Guben e.V. | Impressum