deutsch englisch polnisch

Nad Nysą

Nysa przepływa przez środek podwójnego miasta Guben-Gubin. Wieki, główny most jest połączeniem komunikacyjnym i równocześnie zaporą na Nysie. Nowoczesny jaz reguluje przepływ wody, a elektrownia po stronie gubińskiej wykorzystuje jej energię. Na północ od jazu na nabrzeżu gubeńskim znajdował się niegdyś obszerny teren fabryczny największej gubeńskiej fabryki sukna. W 2007 roku areał zamienił się w zieloną oazę. Tarasy umożliwiają gościom i miejscowym dostęp do centrum miasta. Niczym nie ograniczony widok na miasto sąsiedzkie skłania do  przystanięcia i delektowania się nim. Części starych murów byłej fabryki sukna pozostały jako relikty przeszłości w parku i zostały zintegrowane z  jego kompozycją. Bezpośrednie połączenie pomiędzy gubeńskimi Tarasami nad Nysą oraz gubińską Wyspą Teatralną – przez kładkę dla  pieszych- umożliwia gościom spacer przez wyspę na historyczną starówkę w Gubinie. Nysa jako rzeka graniczna należy do przeszłości. Rzeka  stała się elementem scalającym – łącznikiem w niemiecko-polskim wizerunku miasta. Na południe od jazu spiętrzona Nysa rozszerza się jak  jezioro. Stworzone nabrzeże ze sprzętem sportowym oraz miejscami do siedzenia zaprasza do pobytu po stronie gubeńskiej. Przystanie oraz  pochylnie do wodowania w Guben i Gubinie otwierają perspektywy do korzystania z Nysy jako przestrzeni służącej celom wypoczynkowym i poznawczym, a miłośników sportów wodnych zapraszają do wioślarstwa i pływania kajakami.