deutsch englisch polnisch

Krzesiński Park Krajobrazowy

W zachodniej części doliny Odry przy ujściu Nysy Łużyckiej, w odległości 15 km od Gubina znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy. Charakterystyczne dla krajobrazu Parku są lasy łęgowe i łąki zalewowe, gdzie spotkać można wiele interesujących gatunków roślin. Obszar obejmujący około 8500 ha jest ostoją dla ponad 150 gatunków ptaków, występują tu siedliska jaszczurek, węży i 33 gatunków ssaków, m. in. bobrów i nietoperzy. Park jest interesującym celem dla miłośników przyrody, turystów indywidualnych. Na wąskim półwyspie przy ujściu Nysy do Odry znaleźć można tzw. "Krzyż Spotkań", wzniesiony po powodzi na Odrze w 1997 r. Ma on symbolizować inicjatywy na rzecz ochrony naturalnych krajobrazów rzecznych, motywować do refleksji, do pomocy innym, budzić wrażliwość na ten piękny pierwotny krajobraz.

W odległości około 2 kilometrów na południe od połączenia obu rzek leży jezioro Borek. Wraz z ośrodkiem sportów wodnych i zapleczem gastronomicznym stanowi szczególnie latem ciekawy cel dla wycieczek. Okolica jest oazą ciszy i spokoju, w powietrzu unosi się zapach żywicy, a lasy obfitują w grzyby i jagody.


Krosno Odrzańskie

Krosno położone jest bezpośrednio nad Odrą w odległości 40 km od...

Brody

Kierując się szosą na południe, dojeżdżamy do miejscowości...

Zielona Gora

Najbliższym większym miastem po stronie polskiej jest odległa o ok. 60 km Zielona...

Lubsko

Lubsko jest jednym z najstarszych miast regionu, wzmiankowanym po raz pierwszy już w roku...

Jeziora regionu

Nie tylko dla miłośników kąpieli jetziora w regionie Guben-Gubina...